• Школски
 • Списак секција.Извештаји о раду секција и резултатима такмичења за шк.год. 2014/2015.

  » Списак секција за школску 2014/2015. годину.

  » 25.08.2015.године-Извештај секције Техничко и информатичко образовање у ОШ,,22октобар,, Сурчин за школску годину 2014-2015.

  » 24.08.2015.године-Извештај саобраћајне секције ОШ,,22октобар,,Сурчин за школску годину 2014-2015.

  » 20.02.2015. у ОШ,,22.октобар" у Сурчину, одржано је школско такмичење ,,ЗЛАТНА СИРЕНА".

  » 30.01.2015. у ОШ,,22.октобар" у Сурчину, одржано је школско такмичење из математике.