Списак секција.Извештаји о раду секција и резултатима такмичења за шк.год. 2014/2015.

» Списак секција за школску 2014/2015. годину.

» 25.08.2015.године-Извештај секције Техничко и информатичко образовање у ОШ,,22октобар,, Сурчин за школску годину 2014-2015.

» 24.08.2015.године-Извештај саобраћајне секције ОШ,,22октобар,,Сурчин за школску годину 2014-2015.

» 20.02.2015. у ОШ,,22.октобар" у Сурчину, одржано је школско такмичење ,,ЗЛАТНА СИРЕНА".

» 30.01.2015. у ОШ,,22.октобар" у Сурчину, одржано је школско такмичење из математике.