Пријатељи ОШ ,,22 Октобар" Сурчин

Горан Душковић - веб дизајн

Урош Карић, професор информатике - администратор од 2018. године

Др Горан Кековић, професор - администратор од 2017. до 2018. године

Проф. Жељен Шимшић Дипл.маш.инг - администратор од 2011. године

Ученик Алекса Васковић - монтажер видео архиве од 2011. до 2014 године

Ученик Милош Дачић - монтажер видео архиве од 2014. до 2015 године

Ученик Лука Марјановић - монтажер видео архиве од 2014. године

Градска Општина Сурчин

ЈП за културу и спорт Сурчин

Фирма: Бирач компанy доо, Добановци, Маршала Тита 223, Тел: 011/8468-234

Фирма: Гранд Траде доо, Војвођанска 82, Сурчин, Тел: 011/8440-135 и 8441-555; Е-маил: grandtrade@eunet.rs