• Школски
  • ЗАКОНИ

    » УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ(СЛ.Г РС 98/2006)

    » (НОВИ) ЗАКОН-О ОСНОВНОМАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА(СЛ.Г РС 72/2009,52/2011,55/2013)

    » (НОВИ) ЗАКОН-О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ(СЛ.Г РС 55/2013)

    » Закон о основама система образовања и васпитања(СЛ.Г РС 72/2009)