• Школски
 • Списак Јавних набавки у 2020. години

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/20

  » П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/20

  » КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/20

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – извођење екскурзије и наставе у природи, за партије бр.2 и 6, ЈН бр.1.2.4/19