• Школски
 • Списак Јавних набавки у 2019. години

  » ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18

  » КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

  » П О З И В за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

  » ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

  » КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

  » П О З И В за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

  » ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

  » ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

  » КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » П О З И В за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ОДГОВОР на захтев за појашњење за јавну набавку малих добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ДОДАТНИ ОДГОВОР на захтев за појашњење за јавну набавку малих добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ДОДАТНА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19

  » ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр.1.2.4/19