Списак Јавних набавки у 2019. години

» ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18