Списак Јавних набавки у 2019. години

» ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

» ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности радова – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

» П О З И В за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

» ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

» ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/19

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

» П О З И В за подношење понуда за јавну набавку мале вредности добара – – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

» ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19

» ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору јавне набавке мале вредности добара – припрема и дистрибуција школског оброка - ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/19