Списак Јавних набавки у 2018. години

» ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18

» П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1-2/18

» ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка у јавној набавци мале вредности добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови за потребе ОШ "22. Октобар" из Сурчина, ЈН бр.1.3.1/18

» П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1/18

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови, ЈН бр.1.3.1/18

» ОДЛУКА о обустави поступка у јавној набавци мале вредности добара – текуће поправке и одржавање зграде - паркетарски радови за потребе ОШ "22. Октобар" из Сурчина, ЈН бр.1.3.1/18

» П О З И В за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/18

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија, ЈН бр.1.1.1/18

» ОДЛУКА о додели уговора у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија за потребе ОШ "22. Октобар" из Сурчина, ЈН бр.1.1.1/18

» П О З И В за подношење понуда за набавку услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку, ЈН бр.1.2.1/18

» КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности услуга - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/18

» О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Основне школе „22. октобар” из Сурчина, ЈН бр.1.1.1/18

» О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара - припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике, ЈН бр.1.2.1/18

» О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике, за потребе Основне школе „22. октобар“ из Сурчина, ЈН бр.1.2.1/18