• Школски
 • Списак Јавних набавки у 2015. години

  » ЈН бр. 01/2015-ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара-електрична енергија.

  » ЈН бр. 01/2015-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда за набавку добара-електрична енергија.

  » ЈН бр. 01/2015-Обавештење о закључењу уговора за набавку добара-електричне енергије.

  » ЈН бр. 02/2015-ПОЗИВ-ИЗМЕНА РОКА за подношење понуда за припрему и дистрибуцију школског оброка.

  » ЈН бр. 02/2015-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕЊЕНА за подношење понуда за припрему и дистрибуцију школског оброка.

  » ЈН бр. 02/2015-ПОЗИВ за подношење понуда за припрему и дистрибуцију школског оброка.

  » ЈН бр. 02/2015-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда за припрему и дистрибуцију школског оброка.

  » ЈН бр. 02/2015-Обавештење о закључењу уговора за припрему и дистрибуцију школског оброка.