• Школски
 • Списак Јавних набавки у 2016. години

  » Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16.

  » Конкурсна документација

  » Обавештење о закљученом уговору

  » Одлука о додели уговора - школски оброк

  » Одлука о додели уговора ел. енергија