Списак Јавних набавки у 2016. години

» Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16.

» Конкурсна документација

» Обавештење о закљученом уговору

» Одлука о додели уговора - школски оброк

» Одлука о додели уговора ел. енергија