• Школски
 • ФИЗИКА у ОШ ,,22.октобар"

  » Практична вежба из физике-6 Разред-Одређивање брзине равномерног кретања кликера по паркету-ВИДЕО

  » Практична vežba iz fizike-6 Razred-Određivanje brzine ravnomernog kretanja klikera po parketu.

  » Практична вежба из физике-7 Разред-Одређивање убрзања кликера.

  » Физика Осми Разред Закон одрзања механицке енергије при осциловању Милица Мариц и Анђела Јовициц 2014-2015.

  » Физика Осми Разред Осцилаторно кретање Анђела Јовициц 2014-2015.

  » Физика седми разред Њутнови закони Анђела Станковиц и Тамара Иванцевиц 2014-2015

  » Физике Шести разред Обнављање градива Анђела Станковиц и Тамара Иванцевиц 2014-2015.