ФИЗИКА у ОШ ,,22.октобар"

» Практична вежба из физике-6 Разред-Одређивање брзине равномерног кретања кликера по паркету-ВИДЕО

» Практична vežba iz fizike-6 Razred-Određivanje brzine ravnomernog kretanja klikera po parketu.

» Практична вежба из физике-7 Разред-Одређивање убрзања кликера.

» Физика Осми Разред Закон одрзања механицке енергије при осциловању Милица Мариц и Анђела Јовициц 2014-2015.

» Физика Осми Разред Осцилаторно кретање Анђела Јовициц 2014-2015.

» Физика седми разред Њутнови закони Анђела Станковиц и Тамара Иванцевиц 2014-2015

» Физике Шести разред Обнављање градива Анђела Станковиц и Тамара Иванцевиц 2014-2015.